Houten blokhutten

Bouwvergunning of niet voor het bouwen van een blokhut?

Heb je nu een bouwvergunning nodig of niet voor het bouwen van een tuinhuisje of blokhut in België en Nederland? Een terechte vraag want er bestaat veel verwarring over dit onderwerp in beide landen. Niet in alle gevallen moet je een bouwvergunning aanvragen en je moet ook niets meer aanvragen of melden als je beslist om een blokhut te plaatsen. Wat niet betekent dat je een aantal regels inzake ruimtelijke ordening moet respecteren bij het bouwen van je blokhut of tuinhuis. Een overzicht van de bouwvoorschriften in beide landen.

NEDERLAND

Onder onderstaande voorwaarden heb je geen bouwvergunning nodig voor een tuinhuis of blokhut:

 • Het tuinhuis wordt gebouwd bij een bestaande woning
 • Er wordt op de grond gebouwd (en dus niet als een extra laag bovenop een bestaand gebouw)
 • Het tuinhuisje mag uit maximaal één laag bestaan en dus geen verdiepingen hebben
 • Het tuinhuis of de blokhut moet gebouwd worden voor de verhoging van het woongenot en niet om bijvoorbeeld een winkel in te beginnen
 • Als je bouwt op een achtererf dan moet de afstand tot de weg of openbaar groen minimaal 1 meter zijn
 • Als je bouwt naast je huis dan moet de afstand tot je ‘voorerf’ minimaal 1 meter zijn.
 • Als de vloeroppervlakte meer dan 10 m2 is dan moet de afstand tot het erf van je buren minimaal 1 meter zijn
 • De nokhoogte van je tuinhuis mag maximaal 3 meter zijn, gemeten vanaf het ‘omliggende terrein’ (veelal je tuin)
 • Je zij of achtererf mag niet voor meer dan de helft worden volgebouwd met bijgebouwen
 • Je mag maximaal voor 30m2 aan vergunningsvrije bijgebouwen bouwen
 • Je mag alleen vergunningsvrij bouwen bij een permanente woning (dus niet bij een woonwagen of vakantiehuis).
 • Je hebt altijd een bouwvergunning nodig voor het bouwen bij een monument.

Voldoe je niet aan voorwaarden 1 tot en met 6 dan heb je een volledige bouwvergunning nodig. Voor de overige voorwaarden geldt een lichte bouwvergunning.

Om te controleren of je een bouwvergunning voor een tuinhuis of blokhut nodig hebt kun je ook online een uitgebreide brochure van het ministerie van VROM downloaden.

BELGIË

* Als je voldoet aan onderstaande voorwaarden heb je in België geen bouwvergunning nodig. We lijsten ze even op voor u:

– Je bijgebouw in de tuin mag niet groter zijn dan 40m². Als u bijvoorbeeld al een serre heeft en u wil er nog een tuinhuis bij, dan mag de som van deze beide oppervlaktes de 40m² niet overschrijden!

– Tuinhuizen of andere bijgebouwen mogen de hoogte van 3m niet overschrijden.

– Ze moeten langs de zijgrens van uw tuin een afstand van 3m houden van de perceelsgrens.

– Ze moeten langs de achtergrens van uw tuin een afstand van 1m houden van de perceelsgrens.

– De tuinhuizen of andere bijgebouwen mogen wel langs de perceelsgrens gebouwd worden als ze tegen een scheidingsmuur gebouwd zijn en geen schade toebrengen aan deze scheidingsmuur.

* Wanneer moet je toch een vergunning aanvragen op het gemeentehuis?

– U wil uw tuinhuisje in ruimtelijk kwetsbaar gebied plaatsen.

– U woont in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan (deze informatie kan u bekomen bij de gemeentelijke diensten).

– Uw tuinhuis of ander bijgebouw mag niet opgetrokken worden in de 5m brede strook naast waterlopen.

BESLUIT

Om volledig zeker te zijn wat mag en niet mag kan je best vooraf contact opnemen met je gemeentehuis. In de meeste gevallen zal je wel voldoen aan bovenvermelde voorwaarden maar dubbelchecken kan zeker geen kwaad. Op die manier ben je honderd procent zeker en kan je met een gerust hart beginnen met de aankoop en de bouw van je droomhuisje. Alle informatie kan je ook terugvinden op de pagina van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.